top of page
Meditation part 2: Dhyana Puja & Raga

Meditation part 2: Dhyana Puja & Raga

12,00 €Preis

Deze meditatiegebeden laten je vertrouwd raken met de vier fases van de Light of Being-Meditatie. In de Light of Being-Meditatie gebruik je de gehele meditatie van ongeveer twintig minuten om via deze vier fases steeds opener te worden voor de feitelijke beleving van je bestaan in een groter geheel, maar in deze meditatiegebeden voel je steeds kort bij elk van de vier mantrawoorden van het gebed de kwaliteit van die fases op zich. De gebeden zijn dan ook bedoeld voor als je je weg nog niet kunt vinden in het vloeiend doorlopen van de vier organisch op elkaar volgende fases, zoals de bedoeling is van de Light of Being-Meditatie. 

 

De betekenis van de woorden is in deze gebeden duidelijk van belang, omdat ze je op verschillende manieren op weg helpen om de ruimten van de vier fases van de Light of Being-Meditatie gevoelsmatig dieper te leren kennen en aan te voelen. De gebeden zijn ook gewoon op zich als puja of mantra te beluisteren, maar worden aangereikt ter ondersteuning van het stapsgewijs leren aanvoelen van de ruimten van de vier fases van de Light of Being-Meditatie.

Titel

Subtitel

marek-piwnicki-ouNCbCg1ilQ-unsplash_blur

Korte titel

Samenvatting

Uitvoering: 

Uitvoering product

Extra info

€​

50

bottom of page