top of page
Sacred Sounds part 1

Sacred Sounds part 1

12,00 €Preis

The Elevating Sound of Praise bestaat uit zeven meditatieve lofgezangen, ook wel arati’s genoemd, spirituele gebeden die vooraf aan een mantra of puja worden gezongen, die je in de devotionele sfeer van aanraakbaarheid kunnen brengen. 

 

Het album begint met de ‘Hamsa Om arati’, waarbij de helende waarde van het ‘zijn’ wordt aangeroepen. Het ‘zijn’ is de drager van al onze belevingen, zonder er te zijn zouden we niets kunnen ervaren. Dit lofgebed zingt vol overgave het ‘zijn’ toe met de woorden ‘zo is het’ en laat je dieper in de waarheid en acceptatie van ‘dat wat is’ terechtkomen. 

 

De tweede arati is gewijd aan Hari-Bhole, een andere naam voor Shiva. Deze lofzang voor Hari-Bhole is een devotionele aanroep tot de kracht van het ‘levende nu’. Alles is alsmaar in verandering, dingen komen en dingen gaan, maar alleen in het nu kan de echtheid, dat wat is, tastbaar ervaren worden. 

 

Daarna komt de ‘Guru Brahma arati’ die ook over deze waarde van de echtheid gaat. De echtheid als de ware innerlijke leraar, de echtheid als de visieloze en doelloze waarheid van het bestaan. Deze arati helpt je om dieper te leren vertrouwen op die echtheid, op die innerlijke leraar in jou. 

 

Vervolgens komt de ‘Radheshyam arati’. Zou je door de vorige lofzangen het idee hebben gekregen dat er naast echtheid ook onechtheid bestaat, dan is deze arati een toegewijd lofgebed aan de universele waarheid waarin geen tegengestelden bestaan, maar waar alles samenkomt tot het echte als de volledigheid van alles, het ‘ene’. ‘Radheshyam’ betekent in het tantrisch een gelijkwaardig samengaan van alles als de diepste heelheidservaring. Echtheid is nergens een tegenpool van, maar is de volheid van alles bij elkaar. 

 

Deze arati wordt dan gevolgd door de ‘Hare Krishna arati’, die gewijd is aan de kwaliteit van liefde die ervaarbaar wordt als je de waarde van het voorheen aangeroepen ‘zijn’ en het ‘echte’ beide toelaat. De liefde die als Krishna wordt toegezongen is geen menselijk sentiment, maar behelst de zuiverste energie van waaruit de mens kan handelen. 

 

De volgende arati is gewijd aan ‘Narayanaya’, een andere naam voor de Vishnu- energie, de kracht van de exitentie. Mag alles wat bestaat en in leven gehouden wordt door het bestaan, zo diep met een ‘ja’ begroet worden dat het tot een diepe aanname en dus innerlijke vrede leidt? Het zingen van ‘Om Namo Narayanaya’ wordt als een energetische bijdrage aan de wereldvrede beschouwd. Het diepgaand ‘ja’ zeggen tegen de feitelijkheden van je bestaan en de schepping om je heen, openen je voor je voor het vreedzamer en evenwichtig omgaan met je leven. 

 

Het album wordt dan afgerond met de ‘Shanti arati’. Deze wordt vooraf aan de ‘Tattvamasi mantra’ gebruikt om aan te geven wat voor een diepe vrede ervaarbaar wordt als je beseft dat liefde, echtheid en zijn de waarden zijn, die jij wezenlijk bent en in jou samenkomen. 

 

De waarden van alle voorafgaande arati’s, het ‘zijn’, het ‘nu’, het ‘echte’, het volledige’, het ‘liefdevolle’ en het ‘vreedzame’, brengen je immers in het ervaren van dat dat allemaal de diepste waarheid is die jij bent en dat het daar open voor staan je in een diepe spirituele vrede (shanti) brengt. 

Titel

Subtitel

marek-piwnicki-ouNCbCg1ilQ-unsplash_blur

Korte titel

Samenvatting

Uitvoering: 

Uitvoering product

Extra info

€​

50

bottom of page